VIRTUÁLIS EGÉSZSÉGKÖZPONT (VEK)

A 2020-ban induló VEK nem kevesebbet tűz ki céljául, mint azt, hogy rövid időn belül valamennyi nagyobb egészségmegőrzési és betegségmegelőzési törekvést egy keretbe integrálva népszerűsítsen annak érdekében, hogy támogassa és felgyorsítja a teljes szemléleti és működési fordulatot a valódi ,,egészség-ügy" irányába.

VIRTUÁLIS EGÉSZSÉGKÖZPONT (VEK)

A 2020-ban induló VEK nem kevesebbet tűz ki céljául, mint azt, hogy rövid időn belül valamennyi nagyobb egészségmegőrzési és betegségmegelőzési törekvést egy keretbe integrálva népszerűsítsen annak érdekében, hogy támogassa és felgyorsítja a teljes szemléleti és működési fordulatot a valódi ,,egészség-ügy" irányába.

VIRTUÁLIS EGÉSZSÉGKÖZPONT (VEK)

A 2020-ban induló VEK nem kevesebbet tűz ki céljául, mint azt, hogy rövid időn belül valamennyi nagyobb egészségmegőrzési és betegségmegelőzési törekvést egy keretbe integrálva népszerűsítsen annak érdekében, hogy támogassa és felgyorsítja a teljes szemléleti és működési fordulatot a valódi ,,egészség-ügy" irányába.

Tulajdonosi vízió - VEK

A Virtuális EgészségKözpont (VEK) a Dr. Molnár Ferenc szellemi tulajdonjogát képező „Prevenciós célú Virtuális Építő Program” (PVÉP) koncepció alapjain nyugszik, a PVÉP-ben lefektetett koncepció következő iterációja.

Az lenne a célunk, hogy programjaink révén erősítsük és hálózatba szervezett módon szélesítsük azt a szemléletváltást kikényszerítő koalíciót és társadalmi bázist, aminek célja hogy a mai, reaktív és drága „betegségügy” helyett a valódi, preventív egészségmegőrzési és betegségmegelőzési tartalmú projektek és aktivitások terjedjenek el, amelyek nem csak jóval kevésbé terhelik meg a társadalombiztosítási kasszát, de érdemben javítanák a magyar lakosság egészségügyi mutatóit és életminőségét. A támogató eszközrendszer fő pillérei: a mozgási, a táplálkozási és a szűrési programok, illetve az ezekre orientáló, társadalmi innovációk és szemléletformálás.

A Virtuális Egészségközpont főtámogatója a Szerencsejáték Zrt.

A VEK definíciója

A Virtuális EgészségKözpont Program (VEK) egy prevenciós társadalmi innovációs program a betegség-kezelő, reaktív egészségügyi rendszerek (pl.: új kórházi kapacitások) létrehozása szükségességének elkerülésére, ill. kiváltásának támogatására – a negatív egészségügyi jövő elkerüléséhez való egyéni hozzájárulások közösségbe foglalt virtuálisan vizualizált építésével. A Virtuális Egészségközpont (VEK) része a Dr. Molnár Ferenc irányítása alatt álló Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. kezelésében álló Prevenciós Célú Virtuális Építő programok rendszerének – közvetlen működtetője a Singulab Egészségügyi Inkubátor Zrt. A VEK megvalósításában aktív partneri szerepet vállal az EMMI, a PTE és több egyéb tudományos és egészségszakmai szervezet, az EMMI SE, az MSZSSZ, az Országos Gerincvédő Egyesület, továbbá Mozgástér Program, és számos egészségmegőrzési célú civil, non profit és for profit kezdeményezés.

A VEK működése

Sport, táplálkozási és egyéb betegségprevenciós akciók eredményeinek és egészség-fejlesztési beavatkozásokkal elvégzett betegellátás-kiváltásokkal a reaktív beteg-kezelést már szükségtelenné tevő, így annak kereteit és költségeit fel sem használó (magyarországi alapprogramban: kórházi várólistákat, később a fekvőbeteg-ellátást is szükségtelenné tevő) egészségügyi centrumot (egészségközpont) épít már csak vizuálisan a résztvevő közösséggel együtt – azok hozzájárulásaiból. Az így létrejövő már csak Virtuális Egészségközpont a növekedésével prezentálja az egyéni és együttes eredményeket a „sok kicsi sokra megy” elv alapján. Díjazza a hozzájárulásokat, valamint az összegyűjtött piaci tudást, szakpolitikai, támogatáspolitikai és közpolitikai célokra használja. Közösséget szervez és információt, ill. tudást oszt meg.

Az alábbi ábra szemlélteti a program illeszkedését a PVÉP alapkoncepcióhoz és a jogvédett módszertan szerinti program funkcionális felépítését.

A VEK program háttere

A PVÉP első, már 10 éve működő tematikus implementációja, a Virtuális Erőmű Program lényegét az Európai Bizottság egyik szakértője úgy fogalmazta meg 2015-ben, miszerint az egy olyan “unikális társadalmi innováció”, amelynek lényege, hogy nem csupán szemléletformálási céllal gyűjt és rendszerez tudásokat és adatokat, szervez projekteket és köt össze piacokat, de mindezt a tudományosság igénye melletti módszertannal teszi oly módon, hogy a fenntartható fejlődés iránti elkötelezett társadalmi hálózatot és koalíciót épít és terjeszt ki, ráadásul atipikusan olyan keretrendszerben, ahol a belépő szereplők gazdasági értelemben is “win-win” szituációba kerülnek, azaz végső soron nincs ellenérdekelt fél az “új koalícióba” való belépésben.
A PVÉP valójában egy: „Negatív jövőkép és -céltárgy megelőző program”, amely a megelőzéssel szükségtelenné váló és így nem megvalósuló negatív jövőt építi fel virtuális vizualizációval, a résztvevő közösséggel együtt azok hozzájárulásaiból és annak méretével prezentálja a „sok kicsi sokra megy” és a „baj megelőzése mindig a legjobb és legolcsóbb” elveket követve és díjazva a hozzájárulásokat, valamint az összegyűjtött tudást piaci, szakpolitikai, támogatáspolitikai és közpolitikai (oktatás, fejlesztési) célokra is felhasználva.
Univerzálisan alkalmazható minden prevenciós relációjú területen – legyen az a klímaügy, az egészségügy, a vízügy, vagy éppen pl.: a hulladék-gazdálkodás, vagy éppen pl. a hulladék-gazdálkodás kérdése.
A lényege, hogy prezentálhatóvá teszi a negatív jövőt és az annak elkerülésére tett akár legkisebb hozzájárulásokat is – gazdaságilag racionális, emberileg és hozzáállásban “trendi” eredményeket gyűjtve, megosztva, benchmarkolva, peer group-olva és saját hozzájárulással is létrehozva.

A PVÉP-ben lefektetett szabályok mentén a Virtuális EgészségKözpont Programnak is célja:

• Egy független szakértőkkel validált, stabil módszertanon alapuló

• Társadalmi innovációs értékkel bíró

• Megfelelően robusztus, de a kis hozzájárulásokat is jól vizualizáló

• Rövid idő alatt is látványos eredményeket prezentálni képes

A Virtuális Erőmű Programhoz hasonlóan sikeres hazai Prevenciós Célú Virtuális Építő program létrehozása.

Módszertani szempontból az új program alapja az egészségmegőrzést támogató aktivitások (sport, mozgás, táplálkozás) és betegségprevenciós beavatkozások (szűrések, edukációs, stb) révén minél jobban elkerülni a beteggé válást, és ezzel szükségtelenné tenni a jelenleg túlhasznált betegellátási kapacitások egy részét, de legalábbis felszámolni az azokban meglévő várólistákat.

Partnereink

Kapcsolat

A Virtuális Egészségközponttal kapcsolatos kérdéseivel keressen minket bizalommal, vagy tájékozódjon közösségi oldalunkon a legfrissebb híreinkről.